ארכיון מכרזים סגורים

 

מכרז פומבי מס' 1/2016
לשירותים עתירי כ"א לביצוע שירותי שמירה
מכרז 1.2016 – שרותי שמירה
נספח ד' – מתוקן
נספח ו' – מתוקן
נספח ז' – מתוקן
נספח טו' – מתוקן
תשובות לשאלות הבהרה
כנס ספקים – פרוטוקול מיום 18.4.2016

 

مناقصة عامة رقم 1/2016
كليّة ليفينسكي للتربية- مناقصة عامّة رقم 2016/1 لتنفيذ خدمات حراسة في الكليّة
انقر هنا لتقديم العطاء

 

הזמנת הגשת הצעות  למתן שירותים משפטיים
למסמכי הזמנת ההצעה לחץ כאן >>
להודעה על עריכת רשימת מציעים לחץ כאן >>
להודעה על פטור ממכרז למתן ליווי משפטי לחץ כאן >>
להודעה על שינויים והבהרות לחץ כאן >>
הבהרות לגבי ההזמנה להציע הצעות במסגרת פניה תחרותית >>

מכרז פומבי מס' 3/2015
להפעלת מתחם הסעדה
להודעה על המכרז לחץ כאן
למסמכי המכרז לחץ כאן

 

مناقصة عامة رقم 3/2015
لتشغيل مجمّع مطاعم
انقر هنا لتقديم العطاء
المواصفات الفنية للمناقصة انقر هنا

 

מכרז פומבי מס' 2/2015
להסבת אולם הספורט לכיתות לימוד
לקובץ המכרז לחץ כאן
למפרט הטכני של המכרז לחץ כאן
קבצי התכניות לביצוע עבודות הסבת אולם ספורט לכיתות

 

مناقصة عامة رقم 2/2015
تحويل القاعة الرياضيّة صفوف تعليم الفصول الدراسية
انقر هنا لتقديم العطاء
المواصفات الفنية للمناقصة انقر هنا

 

מכרז פומבי מס' 1/2015
לשירותים עתירי כ"א לביצוע עבודות ניקיון
לקובץ המכרז לחץ כאן

 

مناقصة عامة رقم 1/2015
بخصوص الخدمات ذات القوى العاملة الوافرة لتنفيذ أعمال التنظيف
انقر هنا لتقديم العطاء

 

מכרז פומבי מס' 3/2014
לתכנון, אספקה, התקנה הפעלה ושירות
לרשת אלחוטית WiFi בקמפוס מכללת
לוינסקי לחינוך בתל אביב
לקובץ המכרז לחץ כאן

 

מכרז פומבי מס' 2/2014
לשיקום ולשיפוץ חזיתות מבנה מכללת לוינסקי לחינוך
לקובץ המכרז לחץ כאן

 

مناقصة عامة رقم 2/2014
لإعادة إعمار وترميم واجهات مبنى كليّة
انقر هنا لتقديم العطاء